Photo Gallery

Birthdays
 • 01/November
  Bro. Jaison Correya
 • 01/November
  Bro. Rinku Kujur
 • 02/November
  Rev. Fr. M. Francis Xavier O.Praem
 • 05/November
  Bro. Raiment Prabhakar
 • 06/November
  Bro. Niral Lakra
 • 07/November
  Rev. Fr. Cyril D' Souza O.Praem
 • 15/November
  Rev. Fr. Sebastian Pillai O.Praem
 • 17/November
  Rev. Fr. Gilbert Paul Kuttookaren O.Praem
 • 18/November
  Bro. P Santiagu
 • 20/November
  Bro. Mackins Mathew
 • 21/November
  Bro. Deepak Dhurwey
 • 22/November
  Rev. Fr. Joseph Felix O.Praem
 • 23/November
  Rev. Fr. Alwyn Gonsalves O.Praem
 • 25/November
  Rev. Fr. Moses Dantas O.Praem